กฎกติกาการเล่นวัวชน

กฎกติกาการเล่นวัวชน กีฬาพื้นบ้านแดนใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำหรับกติกาการเล่น วัวชน ได้มีข้อบังคับกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาชมการแข่งขันนั้นเกิดความสนุกสนาน และสร้างความตื่นเต้น

กฎกติกาการเล่นวัวชน กีฬาพื้นบ้านแดนใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  Read More »