พัฒนาสายพันธุ์วัวชน

การพัฒนาสายพันธ์ุวัวชน

การชนวัวภาคใต้ สิ่งที่เรียกได้ว่าสำคัญมากที่สุดก็คือการ พัฒนาสายพันธุ์วัวชน ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของกีฬาวัวชนเลยก็ได้

การพัฒนาสายพันธ์ุวัวชน Read More »