โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเขาแก้ว วันที่ 01 มี.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเขาแก้ว วันที่ 01 มี.ค. 67
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคดุกด้างเพชรแสนชัย (มาใหม่) VS โคแดงงามยอดวิชาทายาทไอ้ส้ม (มดแดง)
น้องโกเก้า สนามกีฬาชนโคบ้านเขาแก้ว นายฟอร์ด หน้าเหมน
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดงามสารพัดพิษ VS โคโหนดหลังขาวยอดปฏิหาร (เพซรอ่าวไทย)
นายกิตติศักดิ์ ท่าดี นายเคชา ซอยสวนแก้ว
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคขาวงามวาเลนไทน์ VS โคโหนดยอดขุนพล
น้องจีน่า ท่อเตย นายเอกชัย ขวัญใจลานสกา
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคขาวงามแสนสามารถ (ขาวนาโหนด) VS โคนิลแซมปฏิวัติ (ไอ้บำบัด)
นายป้อง บ้านนาโหนด นายจรูญ บ้านหน้าเหมน
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคขาวงามเพชรราชันย์ VS โคขาวงามบัลลังค์ทอง (รถถัง)
นายประกิจ สนามชนโคท่าศาลา เจ๊ไก่ สุ่มโคหัวพระยารวมใจเพื่อนนาพรุ
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคโหนดขุนศึกอัศวินขวัญเมือง (ลูกเดียว) VS โคลังสาดเพชรสังหาร (ดวงดี)
จำมัด ลานสกา นายบอส จันดี
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคลายงามจอมยุทธ (พันธมิตร) VS โคแดงขันทองฉลองชัย (ไอ้หลุกหลิก)
ค่ายโคนิชาภัทร จันดี น้องเบียร์ นาตก
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 180,000
โคลังสาคนรสิงห์ VS โคดุกด้างยุทธการณ์
น้องไบท์ ยางในลุ่ม น้องออสติน น้องเตชิน ตร.นอกนา 15
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคแดงเจ้าปัญญา VS โคโหนดยอดวิชา
นายเอ็ม ท่าศาลา นายโกเมศ ปากพนัง
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคลายสายไหม (ขวัญใจน้องพร) VS โคนิลศิลปไทย
นายสมใจ ร่อนพิบูลย์ นายเล็กดอนคา
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top