โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่ 04 มี.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่ 04 มี.ค. 67
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดงามเพชรลิบง(เสือ 2 เล) VS โคโหนดปราบปลื้ม
น้องถภู ค่ายโคทนายเบียร์ แพรกหา เจ๊ปุย กงหราหนองผักบุ้ง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดแซมเพชรพิกุลทอง(อ้ายนะจ๊ะ) VS โคโหนดตะวันเพชรลูกท่าบอน(เพชรพลอย)
น้องบัว ค่ายโคพิกุลทองเชียรใหญ่ น้องภาคิน ค่ายโคเจ๊แอนทะเลน้อย
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคขาวทรัพย์ปรีชา VS โคโหนดงามทรัพย์ไพโรจน์ 3
นายปล่าม บ้านวังบวก นายโอม บ้านพระแสง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่พิเศษ
โคโหนดดาวเด่น VS โคลังสาดวังทรายทอง(ปีโป๊)
นายอัฐ บ้านศาลาต้นรัก นายเน ค่ายโคเจ๊แดงบ้านแหลมโตนด
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคขาวใจเด็ดเพชรรุ่งโรจน์(บักกลาก) VS โคนิลมังกร(อ้ายลูกนิล)
นายวิโรจน์ บ้านควนใน เจ๊กุ้ง ค่ายโคกุ้งเต้นน้ำยางสด พัทลุง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคแดงงามยอดอาวุธ(นกเขา) VS โคแดงลูกพญานาคา(ลูกแดงหมู่ 5)
นายรถ บ้านสำนักกอ น้องกัปตัน บ้านเขาพังอิฐ
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคขาวลูกทรัพย์(อ้ายอุดพิษ) VS โคแดงราชสีห์บารมีพ่อ
น้องมิ้น ค่ายโคเกียรติที่ดิน นายเป้า บ้านไร่ 70
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดงามเหนือวิชา VS โคนิลแซมเพชรมงคล
นายบอม บ้านลำใน นายคน บ้านโหล๊ะเร็ด
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top