โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านน้ำกระจาย วันที่ 11 ก.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านน้ำกระจาย วันที่ 11 ก.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคลังสาดสิงห์ชายควน (ไอ้สิงห์) VS โคแดงเทพบุตร (สายฟ้า)
นายเชษฐ์ หมู่ง ทุ่งหวัง นายทาโร่ รัตนาค้าไม้
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างพลายงาม (ปูติน) VS โคโหนดงาม ท.ทรัพย์ทองทวีชัย9 (นิสสัน)
นายต่อ ค่ายโคเจ๊นา สั่งลุย หลวงจ้อง ค่ายโคส.แสงศักดิ์ดา หลังร.พ.สงขลา
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคนิลแซมฟ้าประทาน(ลูกป้อง) VS โคลังสาดสกุลทรัพย์ (สายน้ำ)
น้องเสือ ค่ายโคส.สิงห์ห้าว นายโอม ค่ายโคทรัพย์สายทอง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างแสนเชิงเล็ก(ไอ้ดื้อ) VS โคโหนดงามจ้าวหลักหินเพชรไชยทอง(ลูกหิน)
นายกอล์ฟ พิมพ์พกาลฟาร์ม นายอาร์ม ค่ายโคเพชรไชยทอง
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคลังสาดงามเพชรซาลอน VS โคโหนดหลังขาวแซมแสนสิงห์ยอดแก่นเพชรพิชิตชัย (ขันน้อย)
น้องโกอัต ค่ายโคหนำชายนา หมู่9 ทุ่งหวัง น้องกัปตัน ค่ายโคยอดเขา ต.เจริญกิจ
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 240,000
โคแดงงามเทพพิทักษ์ยอดนำชัย (เด็กสร้าง) VS โคแดงงามตลอดชีวิต
ค่ายโคน้องจอมทัพบ้านพิษกุโลก นายทาโร่ รัตนาค้าไม้
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคลังสาดงามสามเซียน VS โคแดงงามเพชรภูธร
น้องมิน บ้านบางดาน นายอามิน บ้านควนหิน
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคนิลดำดินปืน VS โคลังสาดระฆังเงิน
นายเต่า บ้านโคโหนด น้องอิงอิง ค่ายโค ศ.พรานหน้าทอง สงขลา
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคดุกด้างตั๊กแตน บังดล บ้านเกาะหมี VS โคโหนดร้อยเชิง
บังดล บ้านเกาะหมี บ้านผลเมืองดี ค่ายโคคุณครู
<span st
Scroll to Top