โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสิงหนคร วันที่ 06 ก.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสิงหนคร วันที่ 06 ก.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 150,000
โคดุกด้างก้าวโกล VS โคดุกด้างงามสิงห์ราช
เจ๊สาว สงขลา นายหนึ่ง ขนถนน้ำดื่ม K T
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดงามมังกรทอง (ไอ้ม่อน) VS โคโหนดแซมใจเด็ดเพชรบางเหรียง(ซัดดำ)
นายรุ่งราวิน บ้านแม่ลาด นอกนา น้องออนิว ค่ายโคมาเฟียร์ 88
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 120,000 คู่เอก
โคลังสาดมรดกเพชร (ลูกหงส์) VS โคแดงงามสิงหราชโชคนำชัย(ไอ้แดง)
ข้าวโอ๊ต บ้านสว่างอารมณ์ นายสมศักดิ์ บ้านสทิ้งหม้อ
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคขาวงามมหาราชปราบเซียนมีชัย (ทองเอก) VS โคขาวงามแสงสยาม (แซมชั่นจูเนียร์)
นายนุ้ย ค่ายโคคุณนาย นายเท็น ค่ายโคสิทธิ์ ปตท.
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคนิลคมพยัคฆ์เพชรฉลามดำ(17โรนิน) VS โคดุกด้างงามเพชรมงคลชัย(สีหมอก)
นายพี สิงหนคร นายสะรัน ค่ายโค อ.วันชัย ปาลัสปัตตานี
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคโหนดงามนิลกาฬ(กาแฟ) VS โคลังสาดอัศวินอัศวินยอดแก่นเพชร(ต๋วนเป๊)
น้องโอม ค่ายโคสิงห์สหชัย ชะแล้ พี่กันต์ น้องกาย บ้านเขารูปช้าง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคดุกด้างแซมวันมีชัย (อ้ายตี๋ใหญ่) VS โคโหนดหลังขาววาเลนไทม์(อ้ายโหนด)
น้องสกาย(สิงหนคร) ค่ายโคลูกทวด สิงหนคร เซียนแบงค์ ค่ายโคม่วงงามเสี่ยกฤต สงขลา
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคดุกด้างท้องลายเล็กเพชรบ้านฉาง(ไข่ดำ) VS โคโหนดยอดเด็ดเพชรซีชั่น(เขียวเหลือง)
พี่โอม น้องอาร์ม ค่ายโคเพชรบ้านฉวาง น้องโก้ สิงหนคร
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคลังสาดภูตะวันเลิศศิลาเพชรมีชัย(ไอ้ใบ้) VS โคโหนดทวีเกียรติ์เพชรรเกรียงไกร(ลูกเล)
น้องเกมส์ค่ายโค ส.นุ้ยแก้วสิงหนคร บังรัน บ้านขนุน
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคแดงงามพิชิตชัย VS โคโหนดยอดขุนศึก
นายไข่ สิงหนคร น้องจอมขวัญ หาดใหญ่
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top