โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสิงหนคร วันที่ 1 มิ.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสิงหนคร วันที่ 1 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 150,000
โคดุกด้างเปาวฤทธิ์โชคนำชัย VS โคแดงเทพบุตรแสนชัย
นายชาย บ้านคลองหลัง นายแท๊ป รวมใจเพื่อนบ้านดีหลวง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงพญานาคืนเกียรติเจริญชัย VS โคลังสาดป่านเพชร (เทพบุตร)
นายเขียว หน้าโรงงาน สิงหนคร นายชาติพยัคฆ์ ค่ายโคปียะมิตร เจ๊สั่งลุย ม่วงงาม
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 50,000
โคแดงงามตุนทรัพย์พลังชัย VS โคดุกด้างเจ้าเวหา (ซาไก)
นายบอส บ้านดีหลวง นายหมาด เกาะนางคำ เกาะนางคำ
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคนิลอัศวินพิชิตชัย (ลูกน็อต) VS โคลายขุนศึก (มานีมานะ)
นายสมพงศ์ ค่ายโคน้องกอล์ฟ 98 นายบอล บ้านระโนดซิตี้
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคแดงผู้ชนะสิบทิศ(กรุงไทย) VS โคนิลงามเพชรมงคลชัย (แปดเซียน)
น้องโอเว่น บ้านดอนเค็ด นายเอียด บ้านสิงหนคร
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 820,000 คู่เอก
โคโหนดเพชรพยัคฆ์แสนเชิง (กำนัน) VS โคดุกด้างพยัคฆ์พญายม (รถตู้)
น้องเหมียว บ้านฉาง น้องฟี ค่ายโคเพชรเตชิน 98
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างมเหศวรเล็ก (อ้ายนกแอ่น) VS โคโห่นดงามเพชรอันดามหาชัย (เจ้าเพชร)
นายนพ บ้านขมวน ค่ายโคน้องมาเวีย ซัอยูง ค่ายโคนกยูงทอง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคดุกด้างเพชรเมืองน่านยอดนำชัย VS โคโหนดงามจอมศึกพิชิตชัย
เสไกด์ ค่ายโคเพชรรุ่งเรือง สองพี่น้อง เกาะหมาก
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคนิลงามสายฟ้ายอดพิชิตชัย (สามดอ) VS โคโหนดคชสาร (ฉลามขาว)
นายโด่ง บ้านสทิงพระ นายประมูล บ้านบางตาน สงขลา
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดงามทรัพย์โชคทวี VS โคแดงยอดเพชร
น้องเดฟ สงขลา นายบ่าว พัทลุง
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top