โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง วันที่ 29 พ.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง วันที่ 29 พ.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคแดงแปดดาว (ชายน้อย) VS โคโหนดสกุลเพชร (ควายธนู)
น้องไถ บ้านเกาะยูง นายปอนด์ พัทลุง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนดหลังชาวเจ้าซาดิซ (ซาดิซ) VS โคลายงามราชสีห์
ค่ายโคราหูฟาร์ม ชายอาร์ต ปากเลน
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคแดงราชาสิงห์เพชรรุ่งเรือง (อ้ายแห้ง) VS โคโหนคสิงห์ธนทรัพย์
นายตอง หลาแม็ง วิษณุพงษ์ พิรัญรัตน์ หลาไม้ไผ่
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างตระกูลเหรียญ (อ้ายลูกแพะ) VS โคโหนดหลังขาวฟ้าวันใหสิงห์พลังชัย (เทนเลอร์)
น้องอิคคิว บ้านคลองนุ้ย น้องบีเอ็ม ค่ายโคเจิอันสั่งลุย
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดโชคนำทรัพย์ (ดำดี) VS โคโหนดแสนสุขขวัญใจราชสีห์ (ไอ้มึน)
นายเจน ค่ายโคพลูทรัพย์ 2 เกลอ นายเจน ชอมหาด คำยโคหูอทรัพย์ 2 เกออ
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 1,220,000 คู่พิเศษ
โคลังสาดชศวรรธ VS โคโหนดหลังขาวเพชรพาราวัด (อ้ายแชมป์)
น้องโปเต้ เทศบาลตำนาน นายนุ้ย บ้านอ่างทอง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดเพชรยอดนำชัย (เสือโมท) VS โคดุกด้างอัสดงไพรวัลย์
น้องน้ำปั่น บ้านป่าแก่ เจ๊สุ ค่ายโคสุวรรณนำชัย
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างจักรพรรดิ (สีผอม) VS โคแดงงามลูกวีออสพยัคฆ์เกรียงไกร (แดงเอียด)
เบียร์ บ้านวังปริง นายโอม บ้านยางงาม
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคดุกต้างอัจฉรียะฆ่าข้ามชาติ (หมู่ 8) VS โคแซมสิงห์คู่บารมีสกุลศรีราชา (อ๊ายลูกโหนด)
น้องวาร์ บ้านคลองเฉลิม นายภู เกาะแตระ
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคโหนดงามมาใหม่วันมีชัย(ไอ้ลูกดำ) VS โคโหนดหลังขาวเสเมือง (ไอ้ปางบู)
น้องเต็งหนึ่ง ค่ายโคน้องเต็งหนึ่ง นายนิยม บ้านสมหวัง
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 170,000
โคโหนดพยัคย์ร้ายฟ้าสีทอง (อ้ายสีทอง) VS โคขาวทั่วลาภเพชรรุ่งโรจน์ (อ้ายปีก)
ขี่มายู น้องมาเพียร์ ค่ายโคจ่เชษฐ์ สุโขทัย บ่าว บ้านค่ายโดอิฐเรือนไทย
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top