โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสทิงพระอารีน่า วันที่ 12 มี.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสทิงพระอารีน่า วันที่ 12 มี.ค. 67
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคลังสาดปานเพชร(ไอ้เทพบุตร) VS โคแดงงามสามพี่น้อง(ดีเซล)
นายชาติพยัคฆ์ บ้านม่วงงาม ค่ายโคปีระมิตรเจ๊ะสั่งลุย น้องข้าวปั่น ค่ายโคน้องก็อฟ 98
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคแดงราชสีห์คู่บารมี VS โคโหนดเพชรทองสิงห์
น้องมาติน บ้านบ่อดาน น้องบาส บ้านฉาง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคดุกด้างสิงห์พลังชัย(ไอ้ลูกหมี) VS โคโหนดอำนวยเดช(ไอ่พ่อม้าย)
น้องใหม่ บ้านพังเภา สทิงพระ น้องเปนม บ้านชุมพล
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดงามเพื่อชีวิต(บักหำใหญ่) VS โคแดงอิทธิพลเล็ก(ทายาทสามเซียน)
น้องอุ่ม บ้านหัวไทร น้องก็อต ค่ายโคม่วงงาม เสี่ยกฤษสงขลา
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคขาวมะลิดง VS โคโหนดใจเด็จเพชรพกาฬ (ลูกแก้ว)
นายตั้ม บ้านสทิงพระ นายประวัติ บ้านม่วงงาม
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคลังลาดชาติพยัคฆ์พิทักษ์มีชัย (ไอ้ห้อย) VS โคโหนดคมเพชรพญาสองเมือง (ไอ้ทองดี)
หมอก็อฟคนชัวเจ็ดแผ่นดินค่ายโคลูกพ่อเปี๊ยก น้องเจน-น้องพิล์ม
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดแซมสุดรัก(ลูกโหนด) VS โคโหนดงามใจเด็จเพชรสตูล
ผช.รัง บ้านพรวน นายพล ค่ายโค ผญ. อู้ ท่าหิน
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคขาวเพชรสายลม (อ้ายสายลม) VS โคโหนดหลังขาวเจ้าปัญญา(โซกุน)
นายกัตพล ค่ายโคน้องข้าวหอม บังรัญ ชายเลบ้านขนุน
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคดุกด้างสิงห์จอมโหด (รถยก) VS โคลั่งสาดยอดอาวุธจอมเผด็จศึก
นายโอม บ้านบ่อดาน น้องนาวา บ้านสทิงพระ
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคดุกด้างงามเจ้าทะเลทอง (ไอ้จัง) VS โคโหนดสร้อยทองคะนองศึก (ไอ้ปีโป๊)
นายไอซ์ ค่ายโคเพิ่มพูนทรัพย์เจ้าทะเลทอง น้องมาวิน สนามชนโคบ้านหยีใน
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top