โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคพระแสงคอมเพล็กซ์ วันที่ 29 พ.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคพระแสงคอมเพล็กซ์ วันที่ 29 พ.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคโหนดกระทิงทอง(แกรบ) VS โคขาวงาม ตชด. (ขาวน้อย)
นายเบียร์ หน้าบ่อน น้องแบงค์ บ้านปากหาน
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคลังสาดแสงตะวัน(สงกรานต์) VS โคลันดาหลังสวนเล็กชัยนำโชค
นายคิว ทุ่งสง-กระบี่ น้องไข่มุก พระแสง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 140,000
โคแดงงามยอดเหนือเหลี่ยมตัดเพชร VS โคนิลงามคมพยัคฆ์พิทักษ์นำชัย(พัทลุง)
นายเกมส์ บ้านสะพานเรือก พัทลุง สท.ค่ายโคน้องอะตอม คลองฉนวน
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคลังสาดสิงห์สยามเพชรนำชัย(ไอ้ทิต) VS โคดุกด้างพรเทวาฟ้าคำรณ(ควายเล)
นายเอฟ ค่ายโคเจีมิ้ว เติ้ล คีรีรัฐ
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคลายงามพรรณรา(ลายบาดาล) VS โคโหนดท้องลายเหนือคำบรรยาย(ไอ้มั้งมี)
ธนภัทร เกาะขวัญ นายภูมิ ค่ายโคเพชรสองเกลอ เต้การยาง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคขาวปานทองคะนองศึก(ศรีปาน) VS โคโหนดหลังขาวราชสีห์ยอดนำรัพย์ ขวัญใจลานเท (เจ้าบุญทอง)
กำนันนท์ ค่ายโคเจีนิต เวียงสระ น้องสไปรท์ นายธนาศักดิ์ ทุ่งใหญ่
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 160,000
โคดุกด้างท้องลายพยัคฆ์ร้ายแสนเหลี่ยม(ไอ้ปืน) VS โคลังสาดเหลี่ยมพยัคฆ์พันทางเล็ก(แชมป์)
ลุงเอื้อน ค่ายโคเจิม้ว นายเอ็ม นากะชะ
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคลังสาดหลักเมือง VS โคนิลงามลูกสายฝน(ไอ้ตาหวาน)
น้องณภัทร คลองฉนวน นายข้ม ค่ายโคสิงห์ตะวันกะทูน
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top