โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคพระแสงคอมเพล็กซ์ วันที่ 25 เม.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคพระแสงคอมเพล็กซ์ วันที่ 25 เม.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคเสือน้อย VS โคลังสาดเก้ายอดเก้าพยัคฆ์(ไอ้เก้า)
น้องขวัญ ควนสะตอ ทุ่งใหญ่ น้องนิวเคลียร์
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคดุกค้างเทพวิชาพยัคฆ์สองเล (บุญรอด) VS โคโห่นดทรัพย์ไพโรอน์4(หูร้าย)
น้องนาวิน กรุงหยัน น้องชิวาว่า พระแสง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคลังสาดเจ้าสวนปาล์มยอดนำชัย VS โคลังสาดโคมาใหม่
มอส ศิริวงษ์ อ.ปลายพระยา อ.กระบี่ นายประมวล บ้านส้อง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000
โคโหนดหลังขาวพรภิภัทร (ไอ้หัวเอาะ) VS โคนิลงามเพชรซูชัย (อ้ายกางหราง)
นายธนภัทร เกาะขวัญ นายทวี ค่ายโคสิงห์เสริมทรัพย์ เขาพนม-กทม
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000
โคโหนดท้องลายสุริยันเล็ก (ไอ้แตน) VS โคโหนดงามยอดเพชรป่านพยัคฆ์
ค่ายคู่รุ่งเรืองกิอโอพารเซอร์วิส ก.ม.2 อ่าวลึ นายปอนด์ ถ้ำพรรณรา
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 820,000
โคโหนดสิงห์หราชเดโชชัย(ศรีปราชญ์) VS โคขาวสิงห์พรชัย (จุกควนตีน)
สท.คิงส์ ค่ายโคเจ๊นิต เวียงสระ ค่ายโคนายกชวนสวี ชุมพร
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000
โคนิลงามเพชรภูผา (ไอ้แสน) VS โคแดงงามมังกรทองยอดกุมาร(ไอ้ทอง)
นายดำ ชัยบุรี ค่ายโคเพชรบัญชา นายบ่าว ขางรูป ทุ่งใหญ่
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดออมขวัญดาราชัย(อ้ายขวัญ) VS โคลายมหาทรัพย์(นำทรัพย์)
นายทีน หนองปราบ กระบี่ ผู้ใหญ่กบ ค่ายโคสิทธิชัย พระแสง
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคขาวพยัคฆ์ร้ายแสนชน(แดง) VS โคดุกด้างท้องลายประกายเพชร
น้องมอส จันดี นายสัน บางหยก
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคขาวจักดิ์พัตร(ไข่แดง) VS โคแดงงามจารวัฒน์พัสกร(มณีแดง)
น้องแมน ตันขาม ถ้ำพรรณรา นายศุภชัย นายมี ถ้ำพรรณรา
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 160,000
โคลังสาดเหนือพยัคฆ์พิทักษ์ควนหาชัย VS โคโหนดโพธิ์เวียง
น้าเสริฐ โคกม่วง เจ้าพวบ หน้าอำเภอเวียงสระ
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top