โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเขาแก้ว วันที่ 5 มิ.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเขาแก้ว วันที่ 5 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคลังสาดสิงห์สองตำบล (แว่นน้อย) VS โคโหนดพิชิตชัย
น้องแนน นาพรุ น้องมอส ลานสภา
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนดหลังแดงเลิศวิชา (ไอ้ดื้อ) VS โคโหนดโซเชียลทายาทลูกหมูตาเดียว
น้องโภเก้า สนามเขาแก้ว นายหนิง ค่ายไก่ชนเจ้านก-เจ้านาย
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคขาวงามแสงเพชร VS โคดุกด้างสิงห์นำโชคลูกบ้านสวน (ลูกพริก)
น้องเก้า เขาขวาง น้องปัน ปัน นาแว
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 300,000 คู่เอก
โคโหนดงามเจ้าอารมณ์ (ไอ้แซม) VS โคโหนดเพชรตะกูล (ไอ้แฉง)
นายเอ๋ ค่ายโครวมใจเพื่อนลานสกา-พิปูน นายศักดิ์ ค่ายโคเมียสั่งได้
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคแดงงามซุปเปอร์จิ๋ว VS โคนิลเจมส์จิ
นายป่าน สนามนาทราย น้องเกียร์ น้องกันต์ นากะชะ
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคลายสิงห์นำโชคปลายด้ามขวาน VS โคโหนดหลังขาวแสนเหลี่ยมสองคม เมืองกระบี่ (ขุนวัง)
น้องเจมส์ ค่ายโคเด่นบำรุงจันดี ค่ายโคกำนันด้วง ลำกับ กระบี่
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลันดาเพชรบ้านไร่ (หกนม) VS โคโหนดเกียรตินำโชค (ไอ้เหิด)
นายอุ้ย ค่ายโคเพชรสำรอง น้องอากาศ ไชยมนตรี
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 160,000
โคดุกด้างเพชรแสนชัย (มาใหม่) VS โคนิลลูกรักษ์ พยัคฆ์โคโค
นายเจมส์ ลานสถา น้องปันปัน บ้านเพ็ญมิตร
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดอินทรีย์แดง (ไอ้ตุ๊ด) VS โคโหนดทวีทรัพย์ลูกบ้านส่วน (ลูกสิน)
นายนัน ค่ายโคสิงห์สยาม ลานสกา นายพัช ลานสกาใน
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคดุกด้างแซมพยัคฆ์เกรียงไกร (แดงน้อย) VS โคดุกด้างทรัพย์โสภายอดนำชัย (ไอ้ตาแต้ม)
เซียนหนึ่ง บ่อนเขาแก้ว นายบ่าว ค่ายโคเด่นบำรุง นาสาร
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดงามเพชรจิตกร VS โคแดงงามนำทรัพย์พยัคฆ์นำชัย (ไอ้แย้)
นายหมู ค่ายโคพ่อลุงจาย นาหวาย เมืองใหม่ น้องกาย บ้านปลายราง
คู่ชน 12
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคนิลท้องลายสมเกียรติ (ทายาทคุณอุ) VS โคแดงแสงอาทิตย์
นายบ่าว ทำาศาลา นายสมศักดิ์ ข้างกลาง
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top