โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่ 10 มิ.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่ 10 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคขาวฟ้าวันใหม่ (เวน่อม) VS โคดุกด้างพยัคฆ์ร้อยเล่ห์ (นกหวีด)
มิวสิก บ้านนมวังก์ ค่ายโคจำเบนซ์หยี่ใน โพธิ์ทอง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคดุกด้างแสนชัยหัวใจยอดสิงห์ (ปราบปราม) VS โคโหนดทวีวัฒน์ (หลอดแก้ว)
นายอ็อฟ ค่ายโค ส.สามพี่น้อง นายเอียด บ้านควนหนองหม้าว
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดลายฟ้าประทาน (อ้ายสุทน) VS โคลังสาดแสนรักพยัคฆ์แสนไกล (โบวี่)
นายต้น บ้านโหลีะเร็ด ค่ายโคเศรษฐีพัทลุง นายเพชร ค่านโคห้วยช้างเล่น พัทลุง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดก้องฟ้าเล็ก VS โคแดงงามเพชรพันล้าน (หิมะ)
นายพงศ์ศักดิ์ บ้านควนหนองหม้าว นายสาม โรงสีไฟบ้านแหลมโตนด
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคโหนดบุญรอด VS โคดุกด้างเพชรโล่เงิน (ขวัญใจท่าโด)
นายฉัตร บ้านใสเตียน น้องกาย น้ำผุดตรัง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 2,020,000 คู่พิเศษ
โคดุกด้างสิงห์พลังชัย (ฝ่าชี) VS โคโหนดลีลายุทธ์ (มดหนอย)
ราชาสีขุนพล บ้านหนองอัฟฟา นายแชมป์ บ้านปากคลอง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดหลังขาวหาดไทย (หลังขาวเก้าหน้า) VS โคนิลแซมธนาคารกรุงไทย (ลูกไทเกอร์)
ผญ.เกษม บ้านป่าพะยอม ค่ายโคพลทรัพย์ปากคลอง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดอินทรีย์ทอง VS โคขาวยอดนำชัย
นายทีม สนามซ้อมโคทุ่งไม้ไผ่ นายสุด บ้านควนพิหาร
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดมหาสมุทเทพประทาน VS โคโหนดใจเด็ดเพชรเกาะหยี (นีแน่)
นายไผ่ บ้านควนดินแดง นายพฤก ค่ายโคเพชรเกาะหยี
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคดุกต้างตะวันเดือด VS โคโหนดเพชรพันล้าน
น้องซัน ค่ายโคเพชรบางลัน น้องตอง บ้านโหละเร็ด
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 170,000
โคขาวราชสีห์ขนทอง VS โคลังสาดจ้าวอารมย์
นายเสนอ บ้านมะกอกใต้ น้องสาม บ้านทุ่งตาแดง
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top