โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่ 03 ก.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่ 03 ก.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 150,000
โคนิลงามคมพยัคฆ์ (เสาร์ห้า) VS โคโหนดเพชรมีชัย (อ้ายเสื้อเตี๋ย)
นายเกมส์ บ้านเขาพรม เจ๊ไก่ บ้านค่าย
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างลูกพยัคฆ์ยอดนำชัย (สุดหล่อ) VS โคขาวงามเอกราชยอดเทวา
น้องกฤต บ้านสนามบิน ตรัง นายตั๊ก บ้านคลองเรือ
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนดเพชรประทานยอดมีชัย (อ้ายลูกคีม) VS โคโหนดเทพประทานชัย (สาธิต)
นายโอ๊ต ค่ายโคเจ๊หนึ่งพรหมคีรี น้องน้ำปูน บ้านป่าพะยอม
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 300,000
โคโหนดอินทรีย์เล็ก (อ้ายอ้วน) VS โคลังสาดงามสิงห์โตน้อย
น้องเตชิน บ้านโคกสัก นายเหมีย บ้านควนเนียด
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคลังสาดชาญาเอกเจ้าเมืองยอด (ขาวเทวา) VS โคนิลงามภูผาเพชร
ค่ายโค ผญ.ยี่ ทุ่งต้อ น้องกาย นายเปา บ้านเชียรเขา
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 620,000
โคโหนดขุนหมื่นพยัคฆ์ VS โคดุกด้างแซมโชคนำชัย
น้องไนท์-น้องนาย บ้านควนขนุน นายสมคิด ค่ายโคเจีแอนทะเลน้อย
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคขาวพระจันทร์ฉาย VS โคนิลแซมเพชรปานเงิน (ปราดเปรื่อง)
นายเอ็มเอ็นกระจกรถยนต์หลัง บขส.พัทลุง นายยิมส์ บ้านหนองผักบุ้ง กงหรา
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดอุ้ยเสี่ยวป๊อ (อ้ายลูกกวาง) VS โคลายพันพยัคฆ์ (ท่องเที่ยว)
นายบอล บ้านห้วยยอด นายหนุ่ม บ้านทะเลน้อย
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างพยัคฆ์ทรนงค์ (น้องใหม่) VS โคโหนดฉลาดดำ
รอมคม บ้านวังเข้ ค่ายโคเจีแอนทะเลน้อย
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดตะวันฉายลายพยัคฆ์ VS โคดุกด้างเพิ่มทรัพย์
นายสมรักษ์ ป่าพะยอม นายคน บ้านโหลีะเร็ด
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top