โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 31 มี.ค. 67

คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 150,000
โคแดงงามพญาเสือสองเมือง(ลำปาง) VS โคโหนดป่านทองแพทองธาร(ไอ้ปาน)
น้องนะโม จำไผ่ฟาร์ม เจ๊กบ ซอย 8 บางขัน
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคดุกด้างเพชรมาวิน(ม้านิล) VS โคนิลแซมเพชรบวรชัย
เจ๊ปุ๊ วังวิเศษ นายจรูญ รัษฎา
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดเพชรประยูรพลูทรัพย์(ไอ้คอดำ) VS โคนิลแซมยุทธการยอดเผด็จศึก(กระทิงทอง)
นายโชค สนามชนไก่อ่าวตง น้องแม็ค บ้านน้ำพราย ห้วยยอด
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคลังสาดวังนกหว้า(อ้ายตาดำ) VS โคดุกด้างเสี้ยวรุ่งตะวันเพชรกองปราบ(ไอ้เสี้ยว)
น้องซอง ค่ายโค ส.สังข์แก้ว ลาบบ่าว กองปราบ ค่ายโคศักดิ์สยาม
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดสิงห์หราช(ไอ้หัวแดง) VS โคโหนดหลังขาวยอดพิทักษ์พยัคฆ์คำรณ(ไอ้สายฟ้า)
นายเกรียงศักดิ์ ค่ายโคน้องฌอห์น น้องกอล์ฟ บ้านทุ่งต่อ ห้อยยอด
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคโหนดสุริยะฉาย(ไอ้ลูกหมู) VS โคดุกด้างทวีทรัพย์ยอดเพชรเอก(ไอ้หัวหมู)
น้องเอแคร์ ห้วยยอด นายบอย บ้านทีวัง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคนิลแซมร้อยวิชาดาราเอก(เก้าแต้ม) VS โคลังสาดอุ้ยเสี้ยวป้อ (ไอ้ลูกกวาง)
นายดอน เขาวิเศษ ตรัง นายบอล ห้วยยอด ตรัง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดลายพยัคฆ์(แซมมี่) VS โคดุกด้างแซมแสนเพชร(ท่านหนมโค)
น้องอ้อน บ้านควนปริง ด.ช.บูม ค่ายโคเจ๊จิ ควนนกไผ่
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคลังสาดพญาสิงห์(ไอ้เฉื่อย) VS โคโหนดยอดศักดา(ไอ้หมาบ้า)
น้องเฟิรส บ้านเขาแก้ว น้องน่านน้ำ บ้านนาโพธิ์
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคขาวงามขวัญมงคลชัย VS โคโหนดเอกณรงค์
นายหนึ่ง บ้านน้ำผุด ลูกอ๊อฟโมบาย
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top