โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 29 เม.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 29 เม.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงยอดเพชรเอก (ไอ้สิงโต) VS โคแดงงามทรัพย์นำชัยหัวใจนำทรัพย์
นายโล รัษฎา น้องเก้า ห้วยยอด
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคนิลรามน้องใหม่ยอดแหวนเพชรราชาทรัพย์ (ไอ้น้อง) VS โคขาวงามพันพยัคฆ์จอมลีลา
อีนาย ค่ายโค ส.บันเทิงบางขัน นายกิ่ง ค่ายโคน้องหยก เขาวิเศษ
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคนิลสุดรักพิทักษ์นำชัย (ไอ้ทัก) VS โคนิลงามทหารไทย (ไอ้ทหาร)
นายเกรียงศักดิ์ ค่ายโคน้องฌอห์ณ นาไม่ไผ่ นายทีป ค่ายโคเจ๊ไก่ ไทรบ่วง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคนิลแซมทีเด็ดเพชรพยัคฆ์ VS โคดุกด้างเหลี่ยมเพชรลูกบ้านสวน (ไอ้แสน)
บังบิล ค่ายโคบาซอล น้องคริม นาแว ฉวาง
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,220,000 คู่เอก
โคแดงเพชรแสนเหลี่ยม (ไอ้แมนยู) VS โคขาวงามเกรียงไกร (ไอ้ปั๊บ)
นายสมโชค ค่ายโคเพชรทวี มหานคตรัง จ่าศร ค่ายโคขวัญใจชลประทาน
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 2,200,000 คู่เอก
โคขาวงามกองทัพไทย VS โคดุกด้างเหลี่ยมพยัคฆ์เพชรเมืองดาบ (ไอ้ตูมตาม)
น้องกองปราบ ค่ายโคต้นกล้า บ้านหนองไม้ไผ่ นายมอส ค่ายโตทรัพย์นรา กระบี่
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคดุกด้างแปดแสนเล็ก VS โคโหนดหินเหล็กไฟ (ไอ้แม็กนั่ม)
นายหัวเล็ก ค่ายโคเจ๊พุธ บ้านทุ่งจันทร์ทอม นายนุ้ย ค่ายโค 3 น.
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคโหนดศรีวิชัย (อบต.) VS โคแดงงามวันใหม่ (ไอ้ตะวัน)
นายทิ้ว ค่ายโคเพชรมณีสิงห์ น้องแพง บ้านเกาะจันทร์ กระบี่
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000 คู่เอก
โคโหนดหลังขาวยอดนำชัย (ไอ้พ่อใหญ่) VS โคโหนดลายยอดวิชา (เจ้ามีลาภ)
เจ๊ล้า ควนหลายแดง น้องภีม น้องแพ เขาวิเศษ
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top