โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านปากพล วันที่ 18 มิ.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านปากพล วันที่ 18 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคขาวงามบังเอิญ(อ้ายทองแท้) VS โคลังสาดเพชรนำชัยขวัญใจสายเขียว(อ้ายคุรฑ)
นายนิคม บ้านเกาะอ้ายเกี้ยม น้องโซกุล บ้านม่วงงาม
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคลังสาดงามประจักษ์ชัย(ไอ้จุก) VS โคแดงงามสิงห์ชาวเขา(ปลาไหล)
เจ๊แก้ว ค่ายโคนายกเปยม ประธานเจือ เจ๊เด็ด บ้านเขาชัยสน
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 520,000
โคดุกด้างสองเมือง(ซองดอง) VS โคขาวณรงค์เดชณรงค์ชัย
น้องกร ค่ายโควัยรุ่นล่าทรัพย์ โกอาร์ท ค่ายโคสองพี่น้อง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคขาวงามโกมินทร์ (ไอ้ตาแก้ว) VS โคนิลลาภทายาทคอแห้งงาม
นายแจ๊ค บ้านสิงหนคร นายหัวดล บ้านบ่อกุล
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคขาวเลิศศิลา VS โคลังสาดฉมวกเพชร(อ้ายใจเด็ด)
นายประจวบ ค่ายโคลาภศักดิ์ม่วงค่อม เจ๊อร์ ค่ายโคเจิอร กทม.เจ็ติ๊กสั่งลุย
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคลังสาดตระกูลเพชร(หมวกแดง) VS โคดุกด้างงามมเหศวร(อ้ายยอดทอง)
นายโจ ค่ายโคไปรษณีย์ไทย น้องซิล น้องซัน ค่ายโคสท.สิ่ง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 520,000 คู่เอก
โคโหนดงามแซมอัจฉริยะเพชรรุ่งเรือง(เป่าปุ๊นจิ้น) VS โคโหนดหนึ่งสยาม(อ้ายใจเย็น)
นายเสก บ้านทะเลน้อย นายสำเนียง บ้านหนองธง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคลายม่านฟ้า(ไอ้สะเก็ดดาว) VS โคแดงนี้ทองพลอยยอดเด็ดเพชรเกาะราบ(อ้ายบี้)
น้องณดา บ้านปากผล ศร บ้านบ่อล้อ
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างลายสิงห์พลังชัย(ดาราภาคใต้) VS โคขาวงามเพชรเมืองเหนือ(เด็กดอย)
น้องปราย ค่ายโคพยัคฆ์เหนือเมฆ น้องลักษ์ ค่ายโคเป็นไทย
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างนราธิป(เสกัก) VS โคโหนดสิงห์ดำพยัคฆ์หัวโหด(ลาวา)
บ้านไร่ นายเท็น นายณัฐพงค์ ค่ายโคเจษฎาฟาร์ม
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top