โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำ วันที่ 18 พ.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำ วันที่ 18 พ.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคดุกด้างสิงห์ตะวันฉาย (อ้ายขี้ร้อง) VS โคโหนดหลังขาวสิงห์นักรบสยบไพรี
น้องบัว ค่ายโคน้องใบบัว เจ้ตา บ้านบางแก้วพัทลุง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคโหนดแซมเอกราช VS โคโหนดศิลปลักษณ์อักษร (ไข่ดำ)
น้องแอึน บ้านเพชรบ่อถิ่น นายตอง ค่ายโคเจ๊กุ้งมีทรัพย์
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคโหนดท้องลายแซมงามรวมพลเฉลิมชัย (นินจา) VS โคดุกด้างยอดนำชัย
อ.วันชัย ส.ปาลัส ปัตตานี นายวี ค่ายโค ส.สนุ๊กเกอร์บางกล่ำ
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 1,100,000 คู่เอก
โคราชาพญาหน้าขาวลูกร้อยลีลา (หนมเป้า) VS โคขาวแสนเชิงเล็ก
น้องพฤก บ้านสตูล นายสาคร ค่ายโคนายหัวสาคร
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 2,020,000 คู่พิเศษ
โคขาวเพชรแสนเหลี่ยม (จุ๋มจิ๋ม) VS โคโหนดก้าวไกล (ผีสิงห์)
น้องกอล์ฟ ค่ายโคน้องกอล์ฟ 98 นายเอียด สนามชนโคบ้านบางกล่ำ
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 420,000
โคลันดาวาสนาฟ้าประทาน (เปเล่) VS โคนิลบลูต๋อง
น้องขวัญข้าว ค่ายโคเพชรเกียงไกร น้องใบเตย บ้านดอนขี้เหล็ก
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดหลังขาวเพชรไข่ทอง (โซนิค) VS โคโหนดหลังขาวเพชรไข่ทอง (โซนิค)
น้องฟิฟ้า ค่ายโค ศ.สลักเพชร สตูล น้องธันวา ค่ายโค เพชรพิทักษ์ชัย
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดเพชรวันมีชัยหัวใจสิงห์ (ไอกั้ง) VS โคลังสาดเก้าเก (โจ๊กเก้อ)
น้องไม้ ผัง34 น้องผาด ค่ายโคลัคกี้ทวีทรัพย์
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคโหนดท้องลายสิงโตทอง (อ้ายลูกสิงห์) VS โคลังสาดมังกรเหล็ก
บ่าวหมึก บ้านสนามบิน น้องมอส บ้านพรุ
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top