โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำ วันที่ 16 มี.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำ วันที่ 16 มี.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดเก้าชีวิตพิชิตชัย VS โคดุกด้างสิงห์พยัคฆ์ยอดนำชัย
นายบ่าว บ้านนิคมรัตภูมิ นายนุ้ย บ้านหน้าควน
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคพยัคฆ์รัตภูมิ(กล้วยโต๊ก) VS โคดุกด้างชาติชาย(เหล้าขาว)
นายเติ้ล บ้านคลองโพธิ์ นายจุก ท่าเคียน 12 ค่ายโคครูติ๋ม
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคขาวเก้าทัพทรัพย์สมิหลา(เรือรบ) VS โคขาวงามขวัญเมือง
นายสุเทพ ค่ายโคเก้าทัพทรัพย์สมิหลา น้องข้าวหอม บ้านควนเนียง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคแดงงามยอดขุนพล(สิงห์ผาดำ) VS โคแดงงามพันแสนยอดเกรียงไกร(แดงหล่อ)
นายสมศักดิ์ บ้าน มหานครหาดใหญ่ นิพนธ์ ค่ายโคเพชรวันดี
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 2,020,000 คู่พิเศษ
โคโหนดยอดชาย(เจ้าเมือง) VS โคลังสาดชนะศึก(ไอ้คลั่ง)
นายวุฒินันท์ ค่ายโคนายหัวสากร น้องโอม ค่ายโคสิงห์สหชัย
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 520,000 คู่เอก
โคโหนดหลังขาวคู่บารมี(ดูไบ) VS โคขาวเพชรแสนเหลี่ยม(จุ๋มจิ๋ม)
น้องมาเพียร์ ค่ายโค K-1-2 น้องกอล์ฟ ค่ายโคน้องกอล์ฟ 98
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคคุกด้างเก้าชีวิตพิชิตนำชัย(เบนเท็น) VS โคลั่งสาดเข็มเพชร
นายแน๊ะ ค่ายโคเกียรติทรงยศ นายศักดิ์ บ้านแหลมโหนด
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคนิลเพชรพญา VS โคขาวพยัคฆ์ราชสีห์(สิงห์โต)
นายสันต์ บ้านควนมีด นายโก้ ค่ายโค อ.ส. เชียร
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคลังสาดตาหวานทรมารใจสาว(หนูนุ้ย) VS โคแดงภวินท์ณรงค์ฤทธิ์(แดงน้อยเพซฌฆาต)
นายอานัส ค่ายโคเพชรพันล้าน สตูล น้องโปต้ น้องโตโต้ ค่ายโคสามชายเพชรรุ่งเรือง
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคโหนดเพชรสีนิล(โลมา) VS โคโหนดยอดนักรู้จอมมีชัย(ถังทอง)
เฮียหมู บ้านพระเกิด พี่เยลลี่-น้องเคน สนามซ้อมโคบ้านผัง14 มะนัง สตูล
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top