โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 18 มี.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 18 มี.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคนิลงามมณีทรัพย์ VS โคโหนดโชคนำชัย (ม้าแกลบ)
เจ้าคุ้น ห้วยขุนราษฎร์ บ้านนาเดิม น้องตันหยง ไซยา
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนดเพชรพญา (มีดี) VS โคโหนดสันติชัย (สวนจีน)
น้องโคม พรุพรี น้องอ็อฟ ฉวาง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดดาราเอก (เสือซู) VS โคโหนดงามกริชทองลำ (แสนวิชา)
เจ๊รุ้ง สองทะเล สงขลา น้องอันดา-น้องอิงฟ้า ค่ายโคช้อเอ กทม.
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคโหนดงามทรัพย์สีเงิน VS โคดุกด้างเพชรสมพร (ขวัญตา)
นายไผ่ บ้านนาเดิม นายมาร์ พรุพรีประกันภัยรวมใจเพื่อน พรุพรี
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดแชมทรัพย์ไพศาล VS โคดุกด้างมีลาก (ลูกเบอร์)
นายไพศาล ท่าเรือ บ้านนาเดิม นายไข่ หลังสวน
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคแดงงามสามพี่น้อง (มณีแดง) VS โคนิลงามทรัพย์ไพศาล ทายาทมาประลอง (มะกรูด28)
น้องซันเดย์ ค่ายโคสามพี่น้อง เว็ยงสระ นายบอล ทุ่งเตา
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคโหนดยอดวิชาดาราชัย (เจ็ดยอด) VS โคโหนดโชคชัย
น้องนาย บ้านนาเดิม นายชัย บ้านส้อง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคดุกด้างดำทมิฬ VS โคขาวงามปราบเซียน
น้องอัน หญ้าปล้อง น้องเฟิร์ส นาสารช
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top