โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 02 ก.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 02 ก.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคแดงงามเพชรห้วยกรวด (วงน้อย) VS โคโหนดพยัคฆ์ชูชัย
นายสมโภชน์ สวี ชุมพร น้องมาโปรด พรุพรีซิตี้ นาสาร
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดตะวันฉาย VS โคดุกด้างปานทองเพชรทองคำ (ดีดี้)
นายเสก วังเจ้า บ้านนาเดิม เจ๊พร เวียงสระ
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคโหนดงามกะรัตเพชร (ขุนศึก) VS โคลังสาดสมรักษ์ 418
เจ๊ดา ดอนสัก ไอ้โถน นาแว
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคนิลเจ้าปัญญา VS โคขาวงามฉมวกเพชร
นายต้อโก เหลง บ้านนาสาร นายเจี๊ยบ สวี ชุมพร
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 520,000 คู่พิเศษ
โคโหนดแซมอัศวินสิงห์นักล่า (โกน้อย) VS โคดุกด้างฟ้าประทาน (สายลม)
น้องมุกค่ายโคเพชรแสนเหลี่ยม สวี ชุมพร สจ.ฑูรย์ ค่ายโคเจ้นิต เวียงสระ
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 1,020,000
โคโหนดเทพบุตรเอราวัณ (ไหนดบ้า) VS โคนิลน้อยเพชรนำชัย
น้องเจแปน ลานเทจินดาพร น้องปันปัน เพ็ญมิตร ฉวาง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 260,000 คู่เอก
โคโหนดหลังขาววันมีโชค (ทายาทวันมีชัย) VS โคขาวงามมงคลชัย
นายสมชาย ฉวาง นายบ่าว เขาปีป ชุมพร
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคนิลงามเจ้าขุนทอง (อ้ายทอง) VS โคแดงยอดบัณฑิต (บุญนำ)
นายชู ทรัพย์ทวี นายต้อ เขาตอก
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top