โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิหรำ วันที่ 23 มี.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิหรำ วันที่ 23 มี.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคขาวมงคลชัย VS โคแดงงามธันวา(ไข่เรียง)
บ่าวโน๊ตเขาปืบชุมพร เจ๊ลาภ (ค่ายโคช้างตม.)
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคลายเท็กเตอร์ VS โคโหนดงามหลังปานเทพประทานเพชรนำชัย (ขุนปาน)
กำนันเบี้ยว(คลองนัอย) ค่ายโคจ่าเอียด
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 200,000
โคดุกด้างนรสิงห์(ลูกขวัญ) VS โคดุกด้างยอดขุนพล
นายดำไซยา มาดามน้อง(หาดใหญ่)
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 250,000 คู่เอก
โคแดงงามภัคพลเล็ก(เขี้ยวสิงห์) VS โคโหนดเพชรยอดรง(ปั้นจั่น)
ค่ายโคนพรัตน์ ชุมพร นายธง ซอยหัวไทร (ละแมซุมพร)
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 300,000 คู่เอก
โคโหนดยอดจอจี้ยอดดียอดมีชัย VS โคโหนดเพชรหนองน้ำ
นายแขกสวี ผู้ใหญ่วัตร เขาการ้อง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคดุกด้างงามพยัคฆ์ร้ายแสนเหลี่ยม (หมูบิน) VS โคดุกด้างอัจฉริยะ (นกกะ)
นายจิ้งคลิ้งสวีชุมพร (ค่ายโคูเพซรแสนเหลี่ยม) นายต๋อง หัวสะพานใหม่
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 140,000
โคโหนดขุนพลเล็ก VS โคดุกด้างเพชรพรชัย
บ่าวโน้ตเขาปืบชุมพร น้องเกมส์ เขาการ้อง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 200,000
โคนิลดอกสร้อยเพชร VS โคโหนดลายทองแท้
โรงแรมศรีสุรัชท่าแซะชุมพร นายเล็ก สวีชุมพร
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top