โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านทรายขาว วันที่ 30 มิ.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านทรายขาว วันที่ 30 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 420,000
โคดุกด้างเทพยุทธ (อ้ายเสาร์ห้า) VS โคโหนดแสนเชิงเพชรแสนชัย(อ้ายตาแต้ม)
ลุงไข่ ดอนแค นายดำ คอกโคลูกประดู่399
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคลายเพชรตะเครียะ VS โคลังสาดสายฟ้า
นายอัน ตะเครียะ นายกชัย เทศบาลทางพูน
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคนิลท้องลายศิริชัย (อ้ายพรกน้อย) VS โคลังสาดปืนกล(ลูกทุ่ง)
น้องเบล ค่ายโคหล่อน้อยบ้านหมก นายธรรมรัตน์ ค่ายโคคตธรรมราชบ้านเรา
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 520,000
โคลันดาฟ้าประทาน(ทายาทปิยะ) VS โคแดงทวีทรัพย์
ค่ายโคน้องเมทัล รับเหมาก่อสร้างเกาะสมุย นายเอ้ ชะอวด
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000
โคอาชาดิน(กาแฟ) VS โคแดงงามโชคประเสริฐ(วันมงคล)
น้องเตชิน ค่ายโคสยามศักดิ์ชายเขาพระบาท บ้องบอส ค่ายโคนั่งริมเล
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 620,000
โคนิลท้องลายประกายเพชร VS โคดุกด้างแสงเพชร(คุณเฉย)
น้องเอื้อ หัวไทร นายดุสิทธิ์ ค่ายโคเพชรบ้านโขน
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างวันใหม่ (ไอเคอรี่) VS โคนิลแซมวัฒนธรรมไทย(อ้ายประมง)
น้องมาร์ค ค่ายโคน้องบอสแม่เจ้าอยู่หัว บังรอน ค่ายโคนายหัวโตอินเดียแดง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงงามเพชรชมพู VS โคดุกด้างท้องลายเพชรมีชัย
นายเอก หัวป่า นายแดง ค่ายโคขวัญใจวัยรุ่น
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างงามมหิดลเก็บทรัพย์(อ้ายแฉ่ง) VS โคโหนดพิชิตชัยขวัญใจน้องภาคิน (อ้ายทิตย์)
น้องแก้ม นคร-ภูเก็ต น้องมาร์ค ดอนหน
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top