โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคนานาชาติ วันที่ 26 พ.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคนานาชาติ วันที่ 26 พ.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 600,000 คู่เอก
โคลังสาดพยัคฆ์ร้ายดอนรัก (ฮิปโป) VS โคดุกด้างท้องลายชาติพยัคฆ์ยอดนักสู้ (บัวหลวง)
นายทองก้อน บ้านดอนทราย น้องโดดัล ค่ายโคเทพลีลา 168 รัตภูมิ ลูกร้อย
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างแซมหัวใจเหล็ก (เหล็กเพชร) VS โคลั่งสาดจุดเพชร (ไอจุด)
น้องนาย น้ำตกโตนงาช้าง นายเศียน หมู่บ้านตัวอย่าง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคแดงลูกเทพยอดอัศวิน (เสือแดง) VS โคนิลงามยอดพยัคฆ์เหลี่ยมอมตะคู่บารมี (เสาร์ห้า)
น้องออม ค่ายโคเก็บทรัพย์ นายเหน่ง เขต 8 นครหาดใหถ
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 810,000 คู่เอก
โคโหนดน้องข้าวหอม VS โคดุกด้างงามพิชัยยุทธ
น้องกอล์ฟ ค่ายโคน้องกอล์ฟ 98 น้องอันนา น้องกาฟิว ค่ายโคทรัพย์ช่วยพิชัย
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคแดงงามเพชรทับทิม (ภูพาน) VS โคลายสิงหราชเทวฤทธิ์ทรัพย์ราชันย์ (ไอ้จิ๊กกาโร่)
น้องโอม ค่ายโคสิงห์สหชัย สงขลา น้องวิ 3 บ้านควนเสารง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 2,020,000 คู่พิเศษ
โคดุกด้างท้องลายลูกทวดพญาโค VS โคลั่งสาดงามเหนือปฐพีจอมลีลา (คลาสสิค)
นายเอกราช ศ.รักษ์เกียรติ น้องปาล์ม ศิลปินเดี่ยว
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคแดงงามอัศวินยอดอัจฉริยะ VS โคลังสาดสมใจ
นายพีรวัส บ้านโคกยูง ลานปาล์ม นายหัวมิน ค่ายโค ส.แก้วสุวรรณ์
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคโหนดปัญญาลีลายุทธทายาทพิชัยยุทธ (เสือราชสีห์) VS โคดุกด้างแซมแสนยานุภาพ (เจ้าคลังแสง)
นายบอล ค่ายโคราชสิห์คูหาใต้ น้องเฌอแตมปี ค่ายโคเพชรสวนหมาก
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดงามชนะศึก (ภาค 2) VS โคแดงามแสนพยัคฆ์นักรบ (ไอ้ขุนส่า)
น้องโอม บ้านต้นกระ แอน บ้านท่ามะปรางค์
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงคมพยัคฆ์ยอดแสนเชิง (อ้ายเสือก) VS โคดุกด้างปั่นทองยอดนำชัย (ผลเอก)
น้องนินจา บ้านป่ายาง นายเอก บ้านหนองกะ
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคแดงมั่งมีทวีลาภ (มีลาภ) VS โคนิลงามธีรภัทร
น้องพีฟ่า ค่ายโคเพชรกุมภา น้องพอต บ้านพรุพ้อ
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top