โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคท่าศาลา วันที่ 26 เม.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคท่าศาลา วันที่ 26 เม.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคขาวงามล้านวิชาดาราเอก(เหล็กหลบ) VS โคแดงงามพันธ์พยัคฆ์ทายาทเพชรเมืองใต้(ไอ้ดื้อ)
เบียร์ ค่ายโคส.ภฤษฎาฟาร์มหมูชรีพร น้องจัสมิน แผงมังคุด
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลายเพชรตัดเพชร(2) VS โคดุกด้างม้าเหล็ก
ลุงยุทธ ค่ายโคกำนันเดียว ครูมล หัวตะพาน
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคดุกด้างเพชรเมืองใต้(ชาเย็น) VS โคโหนดพิชิตชัยมงคลเพชร(ปั้นจั่น)
นายโอ๊ต ค่ายโคตาโอ๊ต ในเขียว น้องอาร์ม ค่ายโคเจ๊ดี บางขัน
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดบุญฤทธิ์(พิรา) VS โคโหนดเจ้าพยัคฆ์นิลกาล(ลูกเพชร)
น้องแทนคุณ ค่ายโคศภโชค บ้านบางงิ้ว บางขัน นายเขียว ค่ายส.สะสมทรัพย์ นาเรง
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างเพชรเมืองพรหม(ไอ้ล่อ) VS โคดุกด้างสิงห์ดำ
สมใจ พรหมคีรี บ่อนซ้อม สท.โรจน์ นาไสรปราง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคลังสาดเพชรชญานินท์ VS โคแดงเขาเงิน
น้องน้ำอิง ท่าศาลาซิตี้ ค่ายโคส.สะสมทรัพย์(น้องเต็งๆ)
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนดประกายทอง(ก้าวไกล) VS โคดุกด้างสามทหารเสือ
น้องแทนคุณ ค่ายโคศุภโซค บ้านบางงั่ว บางขัน นายขาวพรหมคีรี ค่ายโคเฮียตัน มินิมาร์
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างปริญญาเอก (น้องตุ้ม) VS โคขาวลูกเพชร
โสภณ ประตูช้าง น้องแบงค์ ขุนทะเล
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคนิลงามเพชรมงคลชัย(ขุนนิล) VS โคแดงงามเพิ่มพูนทรัพย์(ไอ้แกลบ)
สุดริต นบพิดำ น้องบิว หลังบ่อดิน พรหมคีรี
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคขาวงามหนึ่งสยามเพชรดาราชัย(ลูกขาว) VS โคโหนดยอดเด็ดเพชรต้นงิ้ว
สท.เสก ค่ายโคสนามบิน 168 น้องเบียร์ โรงน้ำดื่มทานตะวัน บางขัน
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top