โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคทุ่งโพธิ์ วันที่ 14 เม.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคทุ่งโพธิ์ วันที่ 14 เม.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคแดงงามอัศวินลูกเทพปวริศสิงห์นำชัย (ต้องรัก) VS โคแดงอัญมณีทวีชัย (ไอ้หัวแหวน)
น้องเดิมรัก ค่ายโคต้องรักรีสอร์ท น้องมาเฟีย ค่ายโควัยรุ่นไข่หวาน พัทลุง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 500,000 คู่เอก
โคลันดา (ไอ้สุดหล่อ) VS โคโหนดยอดบัณฑิต (อ้ายยอดเซียน)
น้องข้าวปั่น หลังสวน ซุมพร น้องเกลิน,น้องกวิน ค่ายโคจิรวัฒน์ฟาร์ม
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคลังสาดนำทรัพย์ยอดนำชัย (อ้ายนำชัย) VS โคดุกด้างฉัตรชัย (ขวัญใจสามพลัง)
นายคิม ทุ่งโพธิ์ ค่ายโคผู้ใหญ่ดำ ลำกับ กระบี่
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคดุกค้างศรีธรรมราช (ไอ้จุด) VS โคคุกด้างเพชรเฉลิมชัย (ลูกหมี 2 )
เจ้ไหม่ บ้านน้ำผุค นครศรีฯ น้องโตโน่ ค่ายโคเมืองศรีวิชัยไซยา สุราษฎร์ธานี
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,220,000 คู่เอก
โคดุกด้างกุมารดอย (เสือดำ) VS โคดุกด้างจอมลีลาเพชรปานเงิน (ท่านปาน)
น้องแวน บ้านคลองหัน ฉวาง น้องเบัน ค่ายโควิเชียรชัย สวี ชุมพร
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 2,200,000 คู่พิเศษ
โคโหนดงามเทพรฤทธิ์จิตพัฒนา (ไอ้ถึกน้อย) VS โคขาวสารพัดพิษ (กลากน้อย)
น้องตอง ค่ายโคโรงเรียนช่างกลภาคใต้ นายเพ็ม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคโหนดเหลี่ยมพยัคฆ์ (สิงโต) VS โคแดงเทพบูรพา (ไข่แขวน)
โก้ไก่ เมืองชุมพร นายคิม บางขัน ค่ายโคเพชรนาดี 18 เดชตะวัน
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนดงามเพิ่มพูลทรัพย์ยอดนำชัย(อ้ายหน้าทอง) VS โคนิลอินทรีย์ขาวจ้าวยุทธจักร(ดอกรัก)
น้องทัน ค่ายโค AT เลดี้วัวชน น้องสตางค์ ค่ายโคว้ยรุ่นสวนเลา
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคขาวงามมรดกเล็ก VS โคโหนดงามมหากาฬพิซิตชัย
น้องกัน พัทลุง นายวรรณ บ้านร่อนพิบูลย์
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top