โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคทุ่งสงซิตี้ วันที่ 17 มิ.ย. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคทุ่งสงซิตี้ วันที่ 17 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคแดงงามมังกรทองยอดนำชัย(ลำมุด) VS โคโหนดพิชิตใจเจ้าอารมณ์(รถเย็น)
นายเม็ก นาโพธิ์ นายหัวเชษ ค่ายโคน้องอัดสั่งลุย
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงจำรักษ์ VS โคโหนดงามเพชรยอดรง (กาละแม)
นายกิจ ค่ายโคหัวสะพานเหล็กทุ่งสง นายสายัณ โคกยาง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดงามพยัคฆ์ร้ายยอดเกรียงไกร (เสือใหญ่) VS โคขาวยอดสิงห์
น้องโบีท ถ้ำพรรณรา นายเล็ก นาคำหวด
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดดวงตะวัน(ไอ้ป่าน) VS โคดุกด้างมหาราชยอดนักสู้
ช่างปั๊ม สนามกีฬาชนโคหนองบัวใหญ่ นายสุทัศน์ พระแสง
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคโหนดเพชญฆาตทายาทแท่นทอง(ไอ้ลูกโหนด) VS โคขาวเพชรทองพลอย
นันทชัยนำหรัพย์ กระบี่ น้องอากาศ นาเขลียง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 420,000
โคแดงงามยอดวิชา(ไอ้เรือบิน) VS โคโหนดท้องลายยอดวิชา ดาราซอย10(ไอ้ลูกโพธิ์)
หนุ่ม ลำทับ น้องโฟล่ค น้องอันปั่น ทุ่งสง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคดุกด้างพยัคฆ์เล็ก(ไอ้เตี้ย) VS โคโหนดหลังขาวเทพสามหงส์
น้องบ่าวสนามซ้อมโคบ้านเกาะสระ เกาะสระ น้องกัน ไร่ควน
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 200,000
โคแดงเพชรพยัคย์พิทักษ์ปฐพี(ไอ้สองเมีย) VS โคโหนดสามสีทวีทรัพย์
นายนัด เขาปรีดี น้องเพลง นาลุ่ม ราชาวดีฟาร์ม
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top