โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสิงหนคร 11 พ.ค. 2567

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคสิงหนคร 11 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคโหนดยอดเด็ดเพชรซีชัน VS โคดุกด้างเหินฟ้าดาราชัย
น้องโถ่ สิงหนคร นายต่อ ค่ายโค ศ.รักเกียรติ
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคแดงงามดาราวาสนามีชัย (สายฟ้า) VS โคโหนดงามเพชรโชคชัย (ท่านซู)
นายทาโร่ บ้านควนหิน เจีสุ ค่ายโคสี่พลัง สิงหนคร
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคแดงงามหมัดเด็ดเพชรนำทรัพย์ (หมัดเด็ด) VS โคนิลงามท้องลายสายฟ้าศิลาชัย
นายจัด บ้านบางคาน ด.ช.ยศกร ค่ายโคเพชรรุ่งเรือง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 820,000 คู่เอก
โคลังสาดใจเด็ดเพชรภูผา (ไอ้กางหลาง) VS โคดุกด้างบัณฑิตพิชิตชัย (อ้ายวง)
นายสิงห์ ค่ายโคสวนปาล์มทวดแก้วพิรุณ น้องอัน ค่ายโค 18 เซียนเขสิงห์
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่พิเศษ
โคโหนดยอดเหล็กเพชร (ไอ้ลูกพริก) VS โคโหนดเจ้าปัญญายอดพิชิตชัย (อ้ายยอดทอง)
น้องเวอร์ ค่ายโคเจ๊แดง 123 รังนกไทย น้องฟาส บ้านปากบาง
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 2,020,000 คู่พิเศษ
โคแดงปิโตรเลียม (หัวเจาะ) VS โคโหนดเทพลีลายอดนำชัย (ท่านหย่น)
โกยาว ค่ายโคน้องข้าวหอมกันตัง จ.ตรัง นายจอม ค่ายโค ป.ต.ท.
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคลังสาดงามจอมโหดเล็ก (ไอ้ดื้อ) VS โคดุกด้างแซมงามไทรทองพิชิตชัย (เชิงชาย)
น้องเอิร์ธ เชียรใหญ่ ค่ายโคหลานทวดดำ ช่างจิตร ค่ายโคเจ้าขุนทอง
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคขาวใจสิงห์ (ฒ) VS โคดุกด้างนำทรัพย์ (เขาทราย)
เจ๊แดง บ้านระโนด นายต๊ะ บ้านท่าเสา สิงหนคร
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคแดงงามทองพันชั่ง (โจมา) VS โคดุกด้างยอดเด็ดเพชรธนูทอง (อ้ายขุนแผน)
น้องกาดีร์ ซอยตามนาง น้องวัน (วันโชดดี บ้านชายป่า)
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคแดงนำทรัพย์ทวีโชค VS โคโหนดใจเด็ด (แสนเก่ง)
น้องเจ หาดใหญ่ นายเก่ง พัทลุง
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top