โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเสาธง วันที่ 11 ก.ค. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเสาธง วันที่ 11 ก.ค. 67 เว็บไซต์ : Bullfighting.Bet
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคดุกด้างรุ่งรัตน์โชคชัย(ไอ้ก้านยาว) VS โคดุกด้างอัคระ(ไอ้แขบ)
นายวิรัตน์ บ้านไม้หลา นายร่วง ท้ายสำเภา
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 140,000
โคโหนดแซมร้อยลีลาลูกสิงห์นักล่าดาราชัย VS โคโหนดงามร้อยวิชา(หนึ่งเดียว)
น้องเตต้ ค่ายโครวมใจเพื่อนไม้หลา กลาย ช้างซ้าย
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงงามวันพิชิตชัย(ไอ้น้องรัก) VS โคลังสาดคมเพชรยอดนักสู้(ไอ้ไข่ดาว)
ทนายขาว ค่ายโคขวัญใจท่าเรือ น้องกันไม้เรียง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคดุกด้างซุปเปอร์บอล(ยึดทรัพย์) VS โคแดงลูกกลมเพิ่มพูลทรัพย์(ไอ้ลูกกลม)
นายป๊อก ท่าข้ามซิตี้ น้องอาร์ ค่ายโคสองพี่น้องเพิ่มพูนทรัพย์ NJ ฟาร์ม
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 720,000 คู่เอก
โคดุกด้างบุญรอดยอดกตัญญู VS โคลังสาดราชวัตร(ไอ้หัวเซียน)
พี่เกลิน น้องกวิน ค่ายโคจิรวัฒน์ฟาร์ม จุฬาภรณ์ นายกิ่ง ไชยมนตรี นครศรี
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 720,000 คู่เอก
โคดุกด้างเพชรลานสกา(ลูกปลา) VS โคโหนดทวีทรัพย์ยอดนำชัย
เจ๊เพ็ญ ฟาร์มปลาคุกไข่ท่ามุด น้องโบนัส ค่ายโคทวีทรัพย์ สิชล นครศรี
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 80,000
โคแดงงามหนึ่งในเขา(ไอ้แบกแดด) VS โคนิลชาโด้
นายหลี บ้านเขาวัง นายด้วง บ้านหนองลึก
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคโหนดนักล่าขนตางอน VS โคขาวน้อยร้อยลีลา(อ้ายขาว)
นายเทพ สันยูง ลานสกา นายสุน บ้านหกหนำ
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top