โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 18 เม.ย. 67

คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคลายปาเลสต้า (ไร้กังวล) VS โคโหนดมังกรหยก (ลิกท์ไนท์)
นายฟิวส์ ค่ายโคน้องชิลมี ไชยา นายศักดิ์ บ้านนาเดิม
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 2,100,000
โคโหนดใจเด็ดเพชรสามสี VS โคขาวงามก้องไพศาล
น้องมิว ไชยา บังบอล ค่ายโคทรัพย์ไพศาล ทุ่งเตา
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคนิลแซมลูกบ้านสวน (ไอ้เผ็ด) VS โคโหนดมังกี้ดี (รูฟี่)
น้องเจน ค่ายโคนองชิลมี ไชยา ค่ายโคตามหาพ่อ เขียนทาย หน้าบ่อน
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคโหนดแสนยานุภาพ (นางแบบ) VS โคดุกด้างงามฟ้าประทาน (คืนรัง)
น้องเวลา วุฒิชัยฟาร์ม น้องไททั่น ท่าเรือ
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคลังสาดเพชรเมืองเวียง (แกงส้ม) VS โคโหนดปิ่นอนงค์ (ไรเฟิล)
นายสมศักดิ์ ค่ายโคเพชรตาปื นครเวียงสระ น้องปาลิน นาสาร
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคแดงนำทรัพย์ยอดนำชัย (ลูกแดง) VS โคดุกด้างพิทักษ์ชัย (ลูกแบ้)
เจ้าดำ หลังสวน แฝดสยาม ค่ายโคพรุพริประกันภัย พรุพรี
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคลังสาดมหาเสน่ห์ยอดนำชัย (บ่าวยาว) VS โคนิลงามท้องลายก้องเกียรติเล็ก (เสือดำ)
นายปราโมทย์ ค่ายโคศิษย์ฉลองชัยถ้ำพรรณา นายเล็ก บ้านนา
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคแดงเกียรติหาญทอง (ไอ้ปล้อง) VS โคโหนดยอดวิชาดาราชัย (เจ็ดยอด)
น้องโฟล์ค ค่ายโคน้องชิลมี ไชยา น้องเคลียร์-น้องริด บ้านนา
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 40,000
โคแดงเพชรเมืองสิงห์ (บุญมี) VS โคนิลสันติภาพ
น้องเคลียร์ บ้านนา นายตั้ม นาใต้
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top