โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาทราย วันที่ 19 เม.ย. 67

คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 120,000
โคโหนคจอมยุทธ (ผีอำ) VS โคโหนดพิชิตชัย (สุดหล่อ)
นายยุทธ เขาเหล็ก น้องนาย ค่ายโคน้องยูฟ่า ยวลแหล
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงงามใจเด็ดเพชรพันล้าน (ไอ้เฉย) VS โคแดงเจ้าสามอาง (ไอ้ตุด)
จ่าเจม นพพิตำ นายสว่าง นาทราย
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดเพชรกำไลหยก (เสือเพชร) VS โคโหนคสิงห์นำชัย (เจ้าปาน)
น้องตูม บ้านวังยาว ค่ายโคมิตรภาพ น้องเอ็ม จันดี
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคแดงเทพฤทธิ์พิชิตชัย VS โคนิลงามเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
นายเบี้ยว ชลประทานใสไทร โกบ่าว ฉวาง
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดงามเพชรมงคลชัย (หลุกหลิกภาค 2) VS โคโหนดหลังขาวลูกทัพม่าน (จ้าวจอม)
น้องทิว ท่าศาลา นายเด่น ลานสกาใน
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 2,020,000 คู่เอก
โคโหนดพิชิตชัยจอมราวี (อินทรีย์ดำ) VS โคแดงสุดห่วง (ตุ๊กกี้)
น้องน๊อด ค่ายโคทุ้งแสงเดือน น้องธิคุณ ค่ายโคทรัพย์วายุธิคุณ
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคโหนดงามยอดตะวัน VS โคโหนดอัศวินสีส้ม (ซ๊อมบี้)
นายเซ็กหัวไทร น้องแทนไท ค่ายโครวมใจเพื่อนนนทบุรี
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 820,000 คู่เอก
โคโหนดงามลูกปานเพขรยอดพิชิตชัย VS โคลายเพชรแสนชัย (กำแพง)
น้องธิคุณ พิปูน น้องฟองเบียร์ โคกเหล็ก
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 820,000 คู่เอก
โคดุกด้างกุหลาบดำ VS โคนิลงามมเหศวรเล็ก (เสือเตี้ย)
นายศักดิ์ ปากนคร รองศักดิ์ หจก.จตุมาศก่อสร้าง
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดโชคปรีชา VS โคนิลลูกแซมพลังสิงห์ (ไอ้โอลิฟ)
นายโชค นพพิตำ น้องเพลง น้องพลอย ค่ายโคทุ่งแสงเดือน
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคลังสาดเอกลักษณ์พยัคฆ์พันลาย (ไอ้คิว) VS โคโหนดทรัพย์ศรีทอง (หัวแดง)
น้องเบส ค่ายโคนายกชัย น้องโฟกัส ใสไทร
คู่ชน 12
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคแดงงามยอดนำชัยขวัญใจเกาะยาว VS โคแคงงามดีเซลเล็ก (ดีเซล)
นายสำราญ เกาะยาว นายกั้ง บ้านเหมก
คู่ชน 13
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคท้องลายเพ็ชรเจ็ดดาว (ไอ้น้อง) VS โคโหนดแสนสิงห์จอมราวี (บังเอิญ)
น้องสกาย น้องน้ำอิง ขุนทะเล นายเอ็ม ค่ายโคกำนันเดียว พรหมคีรี
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top