โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านควนธานี วันที่ 21 เม.ย. 67

คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 50,000
โคโหนดยอดนักสู้ (อ้ายหัวขลุด) VS คโหนดสุรพ็อต (อ้ายลูกพ็อต)
นายสุชาติ บ้านปะเหลียน น้องเฟิร์น บ้านละมอ
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 80,000
โคแดงงามก้องปฐพียอดมีชัย (ลูกแกลบ) VS โคลันดาสิงห์โตหิน
โก้แต้มบ้านท่าพญา นายบ่าวบ้านควนยอดทอง
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 90,000
โคลังสาดราฟาเอล (ขี้ลม) VS โคดุกด้างฟ้าหลังฝน (อ้ายอง)
นายจร ขวัญใจวัยรุ่นยางยวน นายพัฒน์ บ้านมวง นตรศรีฯ
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดเก้าทัพเล็กยอดเพชรทรัพย์ราชันต์ VS โคนิลซ่อนทรัพย์ (อ้ายทอง)
น้องอัดมีน บ้านไร้ใหญ่ กระบี่ น้องมาวิน นาโยง
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดทวีพูลทรัพย์ VS โคดุกด้างคู่บารมีมีชัยเหนือราชา (เด็กดอย)
นายเขลียก นาโยง นายเกมส์ บ้านเจ้าพะ ปะเหลียน
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคโหนดเหมราช (หลุกหลิก) VS โคโหนดชาติพยักข์คมพิทักษ์ยอดนำชัย (อ้ายเมืองตรัง)
น้องกอล์ฟ บ้านเกาะหยี่ นายพี บ้านพรุเตย
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดชาติชาย (อ้ายรีโมท) VS โคแดงงามเพชรทางหลวง
นายเชษฐ บ้านนาป่ไทร นายเกียรติพันธ์ สทอียด บ้านโพธิ์
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคอัศวินนักรบแดงฟ้าประทาน (นักรบ) VS โคโหนดหลังขาวท้องลายรุ่งเรืองเล็ก (อ้ายกระบี่)
นายวีระศิลปั บ้านควนปริง น้องฮักมี ค่ายใคน้องปันปัน บ้านทุ่งหว้า
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 320,000 คู่เอก
โคแดงเพชรแหลมสิงห์ (ด้วนชาโด้) VS โคลังสาดฟ้าใหม่ขวัญใจบ้านแหลม (นายหัวครก)
น้องโอม ค่ายโคกระกัญจน์ ผจก ก็อฟ บ้านแหลมซิตตี้
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคลังสาดเพชรพยัคฆ์นำชัย VS โคดุกด้างใจเด็ดเพชรอ่าวทอง
น้องคิวคิว น้องปุ๊ก บัวทองคาร์แคร์ ตรัง น้องมอส บ้านผมเด็น สิเถา
คู่ชน 11
รางวัลเดิมพัน 140,000
โคขาวสามพลังทายาทเอราวัณ (ขาวหล่อ) VS โคโหนดมหาราช (นารูโตะ)
นายกอล์ฟ บ้านโพธิ์ นายบ่าวบ้านบางสัก
คู่ชน 12
รางวัลเดิมพัน 100,000
โคแดงามเพิ่มทรัพย์มีสมบัติ (อ้ายหลวง) VS โคโหนดพิชิตชัยขวัญใจปรเมศน์ (อ้ายปลื้ม)
ค่ายโคอาจารย์เสกสิทธิ์ พระม่วง กันตัง ผู้ใหญ่ไก่บ้านนาดาล่วง
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top