โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านกล่ำ วันที่ 20 เม.ย. 67

คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 60,000
โคขาวแสงอาทิตย์ VS โคขาวงามยอดเพชรเพชรสยาม (วันเด็ก)
นายปล้อม บ้านไสท้อน นายสมนึก บ้านควนเนียง
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 70,000
โคโหนดงามยอดเพชร VS โคนิลงามลีรายุทธ์ (ลูกนิล)
นายแหละ บ้าน ม่วงทวน น้องเฟิร์ส บ้านบางกล่ำ
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคโหนดแสนคมยอดสิงห์ทอง (อ้ายไข่ขวาง) VS โคโหนดก้องธรณี (อ้ายขนุน)
นายนิว ค่ายโคเจ๊อ้อ บ้านน้ำน้อย นายก้องตะวัน บ้านคลองนกกระทุง
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคโหนดอิทธิพลเล็ก (หมีขาว) VS โคขาวบารมีทวีทรัพย์ (ลูกพ่อ)
ครูบอล บ้านวังคุย ค่ายโคนายหัวเอ 99 น้องกาย ค่ายโค ส.สนุกเกอร์บางกล่ำ
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 1,020,000 คู่เอก
โคแดงงามเพลิงพญา (แดงหล่อ) VS โคโหนดทรัพย์สิน (อ้ายสิน)
น้องณัชชา ค่ายโคสิงห์แสวงชัย+ศักดิ์เพชรฟาร์ม เจ๊เอ บ้านนาวงศ์
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 420,000
โคโหนดแชมณรงค์ชัย (ไอ้หล่อ) VS โคขาวน้อยเพชรร้อยวิชา (อ้ายหวาน)
นายลาภ ค่ายโคสหายหล๊วกเหลี๊ยก ด.ช.กั้ง ค่ายโคเอือนปากเซียน สนามบินเบตง
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคโหนดแชมเอกราช VS โคโหนดศิลปะลักษณ์อักษร (ไข่ดำ)
น้องแอ๋น บ้านเพชรบ่อถิ่น นายตอง ค่ายโคเจ๊กุ้งมีทรัพย์
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 160,000
โคโหนดนำทรัพย์ VS โคนิลท้องลูกดาราชัย
นายประวิทย์ บ้านสิงหนคร น้องฟ้าใส บ้านเสาธง
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคนิลงามสามชายเพชรนำชัย (นิลถูกเพชร) VS โคโหนดหลังขาวโชคอำนวยมงคลชัย (อ้ายเม็ดพริก)
นายลิ่ม ค่ายโคน้องเตชิน บ้านทุ่งคมบาง โก้วัชร์ ค่ายโคเพชรพยัคฆ์ทองขาว
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top