โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 28 ก.พ. 67

โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 28 ก.พ. 67
คู่ชน 1
รางวัลเดิมพัน 110,000
โคนิลงามตะวันเดือด (ไอ้สิบล้าน) VS โคลังสาดงามบุญบารมี (ไอ้ทองเหลือง)
นายสุชาติ บ้านควนพญา นายวิเชียว บ้านเขาโร
คู่ชน 2
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคขาวปั่นเพชรพยัคฆ์สิงห์โสภณ VS โคโหนดเพื่อไทย (ไอ้กวาง)
นายหมุน ค่ายโคหัวพานหล็ก ทุ่งสง น้องนีน่า วังคิรี ห้วยยอล
คู่ชน 3
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคนิลงามสี่พี่น้อง (ไอ้ถุงเงิน) VS โคขาวงามพญาโคลูกซ้อแฟง (โกขาว)
เจ๊จอย บ้านทุ่งท้อน นายเสือ ค่ายโคไมท์ไทส้น
คู่ชน 4
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคโหนดงามแกนหาสน์เล็กเพชรภูผา VS โคดุกด้างเหลี่ยมพยัคฆ์เพชรเมืองตาด (โอ้ตูมตาม)
นายคล่อง (บ่าว) บ้านตันกอ ค่ายโคทรัพย์นรา กระบี่
คู่ชน 5
รางวัลเดิมพัน 620,000 คู่เอก
โคขาวงามยอดนำชัย (ไอ้ฟ้าลั่น) VS โคลายใจเด็ดยอดเพชรจอมพิฆาต (ลายใหญ่)
นายสำเริง คลองท่อม กระบี่ เจ้พิงค์ ค่ายโคสานนท์ฟาร์ม
คู่ชน 6
รางวัลเดิมพัน 420,000 คู่เอก
โคขาวพยัคฆ์ชาวเขา (ไอ้ปีใหม่) VS โคแดงงามยอดนำทรัพย์ (ไอ้โนราห์)
นายโอม เขาชาว ทุ่งสง น้องซัน-น้องชีส ค่ายโค KRD เทพเจริญทรัพย์
คู่ชน 7
รางวัลเดิมพัน 320,000
โคโหนดหลังขาวคชสารลูกพยัคฆ์ทองเหลือง (โอ้ลูกช้าง) VS โคดุกด้างเพชรบางสี (ไอ้ขุนปราบ)
น้องบีม ค่ายโคกร กัญจน์ น้องน้อต บางชัน
คู่ชน 8
รางวัลเดิมพัน 220,000
โคแดงยอดวิชา (ไอ้เรือบิน) VS โคโหนดงามมรัพย์ลันตา (ไอ้สิงห์เดียว)
นายหนุ่ม ลำทับ กระบี่ นายสิทธิ์ ฝ่าละบี ปากพะยูน
คู่ชน 9
รางวัลเดิมพัน 140,000
โคลังสาดแหลมสิงห์ (ไอ้แหลม) VS โคลังสาดเชิงพยัคฆ์ (ไอ้ลองกอง)
นายบอย บ้านเขาหัวแหวน น้องมินา บ้านน้ำผุต
คู่ชน 10
รางวัลเดิมพัน 210,000
โคนิลมหากาฬ (ไอ้ลูกควาย) VS โคโหนดสองสิงห์
นายพิเชียร กระบี่ นายหัวจ่าแท็ก บ้านไทรบ่วง
สีเขียว = คู่เอก || สีแดง = คู่พิเศษ
Scroll to Top